Steun het wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek!

Stichting AF Deutman oogheelkunde researchfonds

Werkwijze

SAFDOR stimuleert en financiert excellent wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit hoofdzakelijk in het Universitair Medisch Centrum St Radboud in Nijmegen, omdat daar veel complexe oogheelkundige aandoeningen vanuit het gehele land worden behandeld. De laatste jaren is vooral wetenschappelijk onderzoek op het gebied van erfelijk bepaalde netvliesafwijkingen gefinancierd. Het is de verwachting, dat binnen enkele jaren onder meer gen-therapie voor tot nu toe onbehandelbare aandoeningen, die tot blindheid leiden, toegepast kan worden, dankzij onderzoek gefinancierd uit dit fonds. Ook wordt onderzoek ondersteund naar preventie en een betere behandeling van leeftijdsgebonden macula degeneratie, de meest voorkomende oorzaak van slechtziendheid in Nederland.

Historie

Vanuit het Instituut voor oogheelkunde van het universitair medisch centrum St Radboud is het Researchfonds Oogheelkunde Nijmegen opgericht op 7 april 1978 met als doel het primair bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de oogheelkunde in de meest uitgebreide zin des woords. Sinds 2011 is de naam van het fonds gewijzigd in Stichting A.F. Deutman Oogheelkunde Researchfonds.

Bestuur

  • Prof. dr. A.F. Deutman, voorzitter
  • Drs. T. Kalff, secretaris
  • Ir. J.F. de Haan, penningmeester
  • Mr. R.P.K.J. van Gerven, lid
  • Prof. dr. B.J. Klevering, lid

Beloningsbeleid: Het bestuur ontvangt geen beloning. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Stichting A.F. Deutman Oogheelkunde Researchfonds zoals vastgesteld door het bestuur in november 2011 kunt u hier (pdf) lezen.